Zásady zpracování osobních dat

Zásady ochrany osobních údajů spolku Whitewaterkempy,z.s. se sídlem U Slovanky 2440/5c, Praha 8, 182 00, IČ 07069707, zapsán v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 70212 (Dále jen "Whitewaterkempy, z.s.")

Všichni v našem spolku považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás.

Je důležité, abyste byli informováni o tom, že Whitewaterkempy, z.s. je správcem Vašich osobních údajů.

Spolek Whitewaterkempy, z.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro Vaši registraci účasti na aktivitách nabízených naším spolkem, a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností tohoto spolku.

1 Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení")

splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2 Osobní údaje sbírané spolkem Whitewaterkempy, z.s.

Whitewaterkempy, z.s. může sbírat Vaše údaje z různých zdrojů, včetně:

Online a elektronických interakcí, včetně Webových stránek, textových zpráv nebo aplikací na soc.sítích třetích stran (např. Facebook)

Offline interakce, včetně přímých marketingových kampaní, registračních karet, vstupů do soutěží.

Vaší interakce s cíleným online obsahem (např. online reklama), který Whitewaterkempy, z.s. nebo poskytovatelé služeb v zastoupení Whitewaterkempy, z.s. poskytují skrze stránky třetích stran nebo aplikací.

  1. Údaje poskytnuté napřímo

Tyto údaje nám poskytujete za určitým cílem:

Osobní adresní údaje včetně informací umožňující Whitewaterkempy, z.s. osobně Vás kontaktovat (tj. jméno, poštovní nebo emailová adresa a telefonní číslo)

Demografické informace včetně data narození, věku, pohlaví, lokace (např. PSČ, město, stát),

Obsah vytvořený uživateli (např. videa, fotografie a osobní příběhy, který vytvoříte a sdílíte s Whitewaterkempy, z.s. vložením na jeho stránky).

A to vždy za podmínky Vašeho výslovného souhlasu.

3 Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Whitewaterkempy, z.s. shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech a použije Vaše údaje pouze pro sjednané účely. Uvádíme následující příklady:

Online registrace- zpracování a poslání Vaší objednávky, předání informace o stavu objednávky.

Servis pro spotřebitele - poskytnutí spotřebitelských služeb, včetně reakcí na Vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k naším službám. Servis pro spotřebitele může využívat různé formy komunikace jako emailu, dopisu, telefonu nebo online chatu.

Marketingová komunikace - poskytnutí marketingových informací, pokud jste souhlasili s jejich posíláním. Tyto mohou být sdíleny přes emaily nebo online reklamu a přes komentáře.

4 Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a nikomu třetímu je neprodáme! Abychom vám mohli nabízet ten nejlepší obsah přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají - ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb či ukládání dat.

Poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé

Můžeme používat třetí strany, jako jsou poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé. Třetí strany mohou zpracovávat Vaše údaje v rozsahu těchto služeb.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou: Google.

5 Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6 Bezpečnost a uchování dat

Whitewaterkempy, z.s. bude uchovávat osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému, poskytnutí lepších a nových služeb a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení.

7 Jak nás kontaktovat

Whitewaterkempy, z.s. je správce údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Zásad. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na Whitewaterkempy, z.s., U Slovanky 2440/5c, 182 00, Praha 8, a nebo pošlete elektronickou zprávu na whitewaterkempy@gmail.com.