PROGRAM:

Věnovat se budeme především zdokonalení všech aspektů jízdy na kajaku, naučíme se boof (úspěšné překonání válců), pohyb na přírodní řece, práce ve skupině, záchrana na tekoucí vodě, eskymování a nácvik eskymování v proudu

1.den - sraz ráno 9:00 v kempu Wildwasserzentrum Wildalpen, seznámení s programem, ubytování, rozpádlování na lehčím úseku s nácvikem záchrany a zdokonalování techniky pádlování.

2.den - ranní a odpolední blok výuky na přírodní slalomové trati ve Wildalpenu.

3.den - splutí spodní části Salzy skrz překrásné soutěsky se spoustou příležitostí k tréninku všech dovedností. V podvečer odjezd zpět do ČR.

Program může být přizpůsoben vodnímu stavu.